BAKgården logo

OM Bakgården

Rosa sommerfugl
Rosa sommerfugl
Rosa sommerfugl
Rosa sommerfugl

Mangfold og utvikling i fargerike omgivelser

BAKgårdsscenen retter seg i hovedsak mot unge talenter, frivillige organisasjoner og dyktige amatører fra Bærum og omegn. Scenen er profesjonelt drevet og tilbyr kvalitet og bredde. Vi samarbeider derfor med en rekke lokale aktører, som musikkskoler, sangpedagoger, kreative linjer ved videregående skoler, Bærum kulturskole, flere lokale ildsjeler mm. Og vi søker stadig å bli kjent med nye samarbeidspartnere.

BAKgården er åpen for alle, og har gratis arrangementer på dagtid – hver helg fra mai til august. BAKgårdens publikum er sammensatt – her møtes folk på tvers av generasjoner, kjønn og sosial status. Slik sett er BAKgården en viktig møteplass og et sentralt element i stedsutviklingen i Sandvika.

BAKgården driftes av Bærum kommune

Lurer du på noe om BAKgården?

Strategisk kulturplan

Bærum kommune skal ha et kulturliv som gir alle innbyggere, uavhengig av kjønn, alder, etnisk og kulturell bakgrunn, funksjonshemming, økonomi eller andre forutsetninger, mulighet for deltakelse og opplevelse gjennom hele livsløpet

(Bærum kommunes strategiske kulturplan 2013-2023).

Historien om BAKgården

Fra parkeringsplass til kulturell møteplass

BAKgården kom i stand på initiativ fra kommunens politikere som hadde vært på inspirasjonstur og så at Sandvika sentrum trengte et løft. De ga stafettpinnen til administrasjonen ved plansjefen, som ble bedt om å se på hva man kunne gjøre for å skape liv og røre i Sandvika. Plansjefen sendte utfordringen videre til kultursjefen.

BAKgården bygges
Før BAKgården ble bygd

I samarbeid med kreative næringsdrivende i Brambanigården utarbeidet kultursjefen et forslag om transformasjon av Sandvikas eneste gjenværende bakgård, som på dette tidspunktet var et sted for deponering av søppel samt en parkeringsplass. Ideen var å skape en attraktiv møteplass, og at kultur skulle brukes som virkemiddel til å skape liv og røre!

Dame som står fremfor Sverre Rönning inngang
Et lite rom til barna
Sandkasse i BAKgården

Man kjente til store og små frivillige grupper i lokalmiljøet, kor, korps, storband, teater- og dansegrupper, samt dyktige amatørmusikere i band og mindre konstellasjoner. Kunne den lille bakgården i Sandvika bli visningsarena for disse? Og dersom man gjorde bakgården skikkelig koselig, ville ikke da publikum og folk trekke dit? Svaret kom fort, og ble et rungende: SETT I GANG!

Den sommeren ble det snekret, rigget, gjort avtaler og slitt. Og 4.august 2011 sto den første artisten på scenen i BAKgården. Og folk kom! Og de koste seg. Her kunne man få en konsertopplevelse uavhengig av alder, kjønn, helse eller økonomi. Og på scenen sto ofte folk en kjente fra nabolaget, jobben eller skolen, eller noen man hadde vokst opp med. Nye erfaringer var det også mulig å få: Folk som aldri hadde hørt opera, satt med tårer i øynene og oppdaget at de synte det var vakkert.

Bakgården har siden den gang fått en skikkelig scene, bedre teknikk på lyd og lys. Og hver helg fra mai til august strømmer folk til BAKgården for å nyte musikk de kjenner eller ikke kjenner, for å treffe gamle og nye venner, og for å nyte livet! BAKgården har blitt den møteplassen man ønsket seg.

BAKgårdens venner

I 2017 ble det opprettet en Venneforening for BAKgården. Disse jobber for å støtte opp om denne kulturelle oasen og for å bevare den. Bli gjerne medlem.

BAKgårdens venner logo
Dame som står og ønsker velkommen inn i BAKgården
Skroll til toppen