BAKgården logo
Rosa sommerfugl
Rosa sommerfugl

For artister

Arrangementer hver helg fra mai til august!

Rosa sommerfugl

BAKgårdsscenen retter seg i hovedsak mot unge talenter, frivillige organisasjoner og dyktige amatører fra Bærum og omegn. BAKgården imøtekommer målsettingen om at Bærum kommune skal ha et kulturliv som gir alle innbyggere mulighet for kulturell deltagelse og opplevelser gjennom hele livsløpet.

De som opptrer på BAKgårdsscenen får en gratis scene, godt lydteknisk utstyr, flinke lydteknikere, markedsføring av konsertene, god atmosfære og et forholdsvis stort publikum. Som hovedregel utbetales ikke honorar.

Profesjonelle utøvere kan også melde interesse, men må vite at i BAKgården er forutsetningene som beskrevet over.

Sannsynligvis er det mer riktig at profesjonelle artister retter henvendelse mot kommunens øvrige kulturarenaer, som scenene til Bærum Kulturhus, eller private scener som Sandvika Folkebad (tidligere Musikkflekken), Kalkmølla kulturstasjon eller Kulturhuset Stabekk kino eksempelvis. Ved disse arenaene vil det også være anledning til å leie og arrangere sin egen konsert.

Skroll til toppen